بابک رضی منش اسکو فرماندار شهرستان اسکو انتخابات 1400
۱۳۱ شعبه اخذ رای برای انتخابات در شهرستان اسکو تعیین شد ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

۱۳۱ شعبه اخذ رای برای انتخابات در شهرستان اسکو تعیین شد

۱۳۱ شعبه اخذ رای برای انتخابات در شهرستان اسکو تعیین شد به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو از آمادگی این شهرستان برای برگزاری یک انتخابات پرشور با حضور حداکثری مردم خبر داد و گفت: ۱۳۱ شعبه اخذ رای برای برگزاری انتخابات تعیین شد.