بابک رضی منش اسکو فرماندار شهرستان اسکو نانوایی
۵۲۴ بازرسی و تشکیل ۹۰ پرونده تعزیراتی برای نانوایان شهرستان اسکو ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۵۲۴ بازرسی و تشکیل ۹۰ پرونده تعزیراتی برای نانوایان شهرستان اسکو

۵۲۴ بازرسی و تشکیل ۹۰ پرونده تعزیراتی برای نانوایان شهرستان اسکو به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو از تشکیل تعداد ۵۲۴ بازرسی و ۹۰ پرونده تعزیراتی در ۵ ماه اول سال جاری خبر داد.