ایوب بهتاج ورزش و جوانان آذربایجان شرقی ویروس کرونا
ضرورت تجدید نظر در محدودیت‌های ورزشی طی دوران کرونا ۰۴ خرداد ۱۴۰۰

ضرورت تجدید نظر در محدودیت‌های ورزشی طی دوران کرونا

ضرورت تجدید نظر در محدودیت‌های ورزشی طی دوران کرونا به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی بر لزوم تجدید نظر در اعمال محدودیت‌های ورزشی در ایام کرونا تأکید کرد.