اکبر فتحی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی محصولات کشاورزی
ضرورت اصلاح ساختار نامناسب حاکم بر بخش کشاورزی ۲۶ مهر ۱۴۰۰

ضرورت اصلاح ساختار نامناسب حاکم بر بخش کشاورزی

ضرورت اصلاح ساختار نامناسب حاکم بر بخش کشاورزی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی بر ضرورت اصلاح ساختار نامناسب حاکم بر بخش کشاورزی و بروکراسی اداری حاکم بر آن تاکید کرد.