انتخابات 1400 چالش شفافیت جنبش ازما اردبیل
۲۴ خرداد ۱۴۰۰

روزمرگی پاشنه‌آشیل شورای مشگین‌شهر

روزمرگی پاشنه‌آشیل شورای مشگین‌شهر به گزارش اخبار اردبیل  , خبرگزاری هاریکا، گروه استان‌ها: محمد پورعسگری خیاوی، نامزد ششمین دوره اسلامی شهر مشگین‌شهر با شرکت در چالش شفافیت و شایستگی جنبش «ازما» به سوالات مطرح شده در این چالش پاسخ و برای انسجام در ششمین دوره شورای شهر اردبیل راهکارهایی را ارائه داده است. این نامزد […]