انتخابات 1400 انتخابات ریاست جمهوری سیدابراهیم رئیسی
منافع ملی بر مصالح فردی ارجحیت دارد ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

منافع ملی بر مصالح فردی ارجحیت دارد

منافع ملی بر مصالح فردی ارجحیت دارد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس شورای راهبردی ستادهای مردمی حامیان رئیسی گفت: در وضعیت فعلی کشور منافع ملی بر مصالح فردی اولویت و ارجحیت دارد.