انتخابات 1400 اردبیل دادستان اردبیل سید عبدالله طباطبایی
۱۱ اکیپ گشت نظارتی انتخابات در اردبیل راه‌انداری شد ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

۱۱ اکیپ گشت نظارتی انتخابات در اردبیل راه‌انداری شد

۱۱ اکیپ گشت نظارتی انتخابات در اردبیل راه‌انداری شد به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرگزاری هاریکا، سید عبدالله طباطبایی با تاکید بر اهمیت برگزاری پرشور و سالم انتخابات، از راه اندازی ۱۱ اکیپ گشت نظارتی به منظور پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی خبر داد و اظهار کرد: پایبندی نامزدهای انتخاباتی بر قوانین […]