انتخابات شورای شهر و روستا تبریز انتخابات شوراي شهر
شفافیت و پاسخگویی اصل اولیه یک انتخاب خوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

شفافیت و پاسخگویی اصل اولیه یک انتخاب خوب

شفافیت و پاسخگویی اصل اولیه یک انتخاب خوب به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- صاحب نظران معتقد هستند که شفافیت نامزدهای انتخاباتی منجر به افزایش بیشتر مشارکت شده و شفافیت در گفتار و عمل یکی از ملاک‌های اصلی فرد اصلح در انتخابات است.