امیرحسین پیروانی تیم صنعت نفت آبادان باشگاه تراکتورسازی تبریز
صنعت نفت به دنبال فوتبال تاکتیکی است ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

صنعت نفت به دنبال فوتبال تاکتیکی است

صنعت نفت به دنبال فوتبال تاکتیکی است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان صنعت نفت به دنبال فوتبال تاکتیکی است، گفت: هفته های خوبی پشت سر نگذاشته بودیم و با حواشی مختلف و مشکلاتی روبه رو بودیم.