اسکو بابک رضی منش فرماندار شهرستان اسکو مدیریت شهری شهرداری
ضرورت تدوین فرصت های سرمایه گذاری باغ شهر اسکو ۰۸ خرداد ۱۴۰۰

ضرورت تدوین فرصت های سرمایه گذاری باغ شهر اسکو

ضرورت تدوین فرصت های سرمایه گذاری باغ شهر اسکو به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو بر ضرورت تدوین فرصت های سرمایه گذاری باغ شهر اسکو تاکید کرد.