اسکو بابک رضی منش فرماندار شهرستان اسکو شهر جدید سهند شبکه سهند
آماده انتقال تجارب برنامه شهر سالم سهند به کشورهای مدیترانه هستیم 05 خرداد 1400

آماده انتقال تجارب برنامه شهر سالم سهند به کشورهای مدیترانه هستیم

آماده انتقال تجارب برنامه شهر سالم سهند به کشورهای مدیترانه هستیم به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو-فرماندار شهرستان اسکو گفت: آماده انتقال تجارب برنامه شهر سالم سهند به کشورهای مدیترانه شرقی هستیم.