اسکو بابک رضی منش فرماندار شهرستان اسکو شهر جدید سهند شبکه سهند
آماده انتقال تجارب برنامه شهر سالم سهند به کشورهای مدیترانه هستیم ۰۵ خرداد ۱۴۰۰

آماده انتقال تجارب برنامه شهر سالم سهند به کشورهای مدیترانه هستیم

آماده انتقال تجارب برنامه شهر سالم سهند به کشورهای مدیترانه هستیم به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو-فرماندار شهرستان اسکو گفت: آماده انتقال تجارب برنامه شهر سالم سهند به کشورهای مدیترانه شرقی هستیم.