استانداری آذربایجان شرقی نخبگان عابدین خرم
آذربایجان‌شرقی را با همراهی مردم ونخبگان به جایگاه اصلی می‌رسانیم ۲۶ مهر ۱۴۰۰

آذربایجان‌شرقی را با همراهی مردم ونخبگان به جایگاه اصلی می‌رسانیم

آذربایجان‌شرقی را با همراهی مردم ونخبگان به جایگاه اصلی می‌رسانیم به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار منتخب آذربایجان شرقی گفت: با همراهی مردم و نخبگان، آذربایجان‌شرقی را به جایگاه اصلی خود می‌رسانیم.