استاندارد اردبیل شهربازی
استاندارد تجهیزات زمین‌بازی و شهربازی‌ها در اردبیل اجباری است ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

استاندارد تجهیزات زمین‌بازی و شهربازی‌ها در اردبیل اجباری است

استاندارد تجهیزات زمین‌بازی و شهربازی‌ها در اردبیل اجباری است به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرگزاری هاریکا، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد از سال ۱۳۸۸ تجهیزات شهربازی و زمین بازی مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند. وی در رابطه با اهم اقدامات انجام یافته در این زمینه گفت: تمامی تجهیزات […]