استانداردسازی اردبیل هاشم علایی
تشدید نظارت بر کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری در اردبیل ۰۵ مهر ۱۴۰۰

تشدید نظارت بر کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری در اردبیل

تشدید نظارت بر کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری در اردبیل به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرگزاری هاریکا، هاشم علایی با اشاره به اینکه اداره کل استاندارد بر کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری در مبادی رسمی منطقه نظارت دارد، اظهار کرد: در نیمه اول امسال ۱۵۸ فقره گواهینامه اظهارنامه صادراتی […]