اردبیل کتاب و کتابخوانی مسابقه
شرکت بیش از ۱۷۰۰ نفر در مسابقه کتابخوانی غدیر پژوهی در اردبیل ۱۳ مهر ۱۴۰۰

شرکت بیش از ۱۷۰۰ نفر در مسابقه کتابخوانی غدیر پژوهی در اردبیل

شرکت بیش از ۱۷۰۰ نفر در مسابقه کتابخوانی غدیر پژوهی در اردبیل به گزارش اخبار اردبیل  , حسین مظفری که در مراسم قرعه کشی شرکت‌کنندگان مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر پژوهی در اردبیل سخن می‌گفت در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا هدف از برگزاری این مسابقه را ترویج کتابخوانی و آشنایی عموم مردم به ویژه دانشجویان با […]