اردبیل ویروس کرونا دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بابک نخستین
شهرهای میزبان مسافران تابستانی اردبیل در معرض خطر پیک جدید کرونا ۰۹ تیر ۱۴۰۰

شهرهای میزبان مسافران تابستانی اردبیل در معرض خطر پیک جدید کرونا

شهرهای میزبان مسافران تابستانی اردبیل در معرض خطر پیک جدید کرونا به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرگزاری هاریکا، بابک نخستین در تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان اردبیل گفت: با توجه به تشدید شیوع کرونا و پیک جدید در جنوب، جنوب غرب و مرکز کشور و مهمان پذیر بودن تعدادی از […]