اردبیل ویروس کرونا دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بابک نخستین
شهرهای میزبان مسافران تابستانی اردبیل در معرض خطر پیک جدید کرونا 09 تیر 1400

شهرهای میزبان مسافران تابستانی اردبیل در معرض خطر پیک جدید کرونا

شهرهای میزبان مسافران تابستانی اردبیل در معرض خطر پیک جدید کرونا به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرگزاری هاریکا، بابک نخستین در تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان اردبیل گفت: با توجه به تشدید شیوع کرونا و پیک جدید در جنوب، جنوب غرب و مرکز کشور و مهمان پذیر بودن تعدادی از […]