اردبیل مطالبه گری انتخابات 1400
عبور از تنگناها تنها با حضور گسترده در انتخابات میّسر می‌شود ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

عبور از تنگناها تنها با حضور گسترده در انتخابات میّسر می‌شود

عبور از تنگناها تنها با حضور گسترده در انتخابات میّسر می‌شود به گزارش اخبار اردبیل  , امیرحسین عبداله‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا، به اهمیت حضور حداکثری مردم در رفراندوم ملی ۲۸ خرداد اشاره و اظهار کرد: تاریخ این موضوع مهم را به اثبات رسانده است که در هر برهه‌ای پشتیبانی مردم از دولت بنا […]