اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ویروس کرونا تخت بیمارستانی کمبود تخت بیمارستانی
استقرار تخت های ویژه بستری بیماران کرونایی در سالن و فضاهای دیگر بیمارستان اردبیل ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

استقرار تخت های ویژه بستری بیماران کرونایی در سالن و فضاهای دیگر بیمارستان اردبیل

استقرار تخت های ویژه بستری بیماران کرونایی در سالن و فضاهای دیگر بیمارستان اردبیل به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرگزاری هاریکا شهرام حبیب زاده با تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان اردبیل اظهار کرد: متأسفانه سیر گسترش بیماری در استان رو به افزایش است و اگر همین روند ادامه پیدا کند […]