احداث تقاطع غیرهمسطح تبریز پروژه های نیمه تمام
شریان اصلی شهر تبریز پشت چراغ قرمز اعتبار/ پل ارتش به بن‌بست رسید ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

شریان اصلی شهر تبریز پشت چراغ قرمز اعتبار/ پل ارتش به بن‌بست رسید

شریان اصلی شهر تبریز پشت چراغ قرمز اعتبار/ پل ارتش به بن‌بست رسید به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- پروژه‌ای که قرار بود از بار ترافیکی کلانشهر تبریز بکاهد، دچار کمبود اعتبار شده و در پشت چراغ قرمز تأمین اعتبار منتظر است تا با تزریق اعتبارات لازم، روند تکمیل این پروژه سرعت گیرد.‌