اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران فرار سرمایه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فضای کسب و کار معافیت مالیاتی بورس کالا
خطر روی آوردن سرمایه گذاران ایرانی به کشورهای همسایه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

خطر روی آوردن سرمایه گذاران ایرانی به کشورهای همسایه

خطر روی آوردن سرمایه گذاران ایرانی به کشورهای همسایه به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: روی آوردن سرمایه گذاران ایرانی به کشورهای همسایه همچون ترکیه، خطری بزرگ برای فضای کسب و کار کشور محسوب می شود.