آمبولانس تبریز تخلفات رانندگی
واکنش جالب رانندگان تبریزی هنگام شنیدن صدای آژیر آمبولانس ۰۳ خرداد ۱۴۰۰

واکنش جالب رانندگان تبریزی هنگام شنیدن صدای آژیر آمبولانس

واکنش جالب رانندگان تبریزی هنگام شنیدن صدای آژیر آمبولانس به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- واکنش رانندگان تبریزی هنگام شنیدن صدای آژیر آمبولانس تحسین‌برانگیز بوده و راه را به سرعت برای عبور آمبولانس باز کردند.