آمبولانس تبریز تخلفات رانندگی
واکنش جالب رانندگان تبریزی هنگام شنیدن صدای آژیر آمبولانس 03 خرداد 1400

واکنش جالب رانندگان تبریزی هنگام شنیدن صدای آژیر آمبولانس

واکنش جالب رانندگان تبریزی هنگام شنیدن صدای آژیر آمبولانس به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- واکنش رانندگان تبریزی هنگام شنیدن صدای آژیر آمبولانس تحسین‌برانگیز بوده و راه را به سرعت برای عبور آمبولانس باز کردند.