آبرسانی تبریز آب منطقه ای آذربایجان شرقی
پیشرفت ۷۰ درصدی طرح رینگ آبرسانی شهر تبریز ۱۴ مهر ۱۴۰۰

پیشرفت ۷۰ درصدی طرح رینگ آبرسانی شهر تبریز

پیشرفت ۷۰ درصدی طرح رینگ آبرسانی شهر تبریز به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی از پیشرفت ۷۰ درصدی طرح رینگ آبرسانی شهر تبریز خبر داد.