حذف اسلام به عنوان دین رسمی کشور در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

حذف اسلام به عنوان دین رسمی کشور در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس

حذف اسلام به عنوان دین رسمی کشور در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس حذف اسلام به عنوان دین رسمی کشور در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس هماهنگ کننده کمیسیون ملی مشورتی برای تهیه قانون اساسی جدید تونس گفت: در پیش‌نویس قانون اساسی که به رئیس جمهور ارائه خواهد شد، نامی از اسلام به […]

اخبار جهان
چیزی یافت نشد !