در اصفهان آجیل در بازار فراوان است اما مشتری ندارد ۲۳ اسفند ۱۳۹۹

در اصفهان آجیل در بازار فراوان است اما مشتری ندارد

در اصفهان آجیل در بازار فراوان است اما مشتری ندارد به گزارش اخبار کانال اصفهان که آجیل در بازار زیاد است اما مشتری ندارد سخنگوی اتحادیه فروشندگان آجیل و آجیل اصفهان:گرانی هایی که در چند سال اخیر اتفاق افتاده است منجر به حذف آجیل از سبد غذایی مردم شده است ، به طوری که اکنون […]

اخبار اصفهان | کانال اخبار اصفهان
چیزی یافت نشد !