کشف و امحاء بیش از ۲۰ تن ادویه تقلبی در اردبیل در اخبار زنده اردبیل ، به گزارش خبرگزاری هاریکا ، محمدرضا آقاجانی ، مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، اظهار داشت: در شهر شماره ۲ اردبیل با هماهنگی اداره کل تعزیرات حکومتی ، ضد -پلیس […]

کشف و امحاء بیش از ۲۰ تن ادویه تقلبی در اردبیل

در اخبار زنده اردبیل ، به گزارش خبرگزاری هاریکا ، محمدرضا آقاجانی ، مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، اظهار داشت: در شهر شماره 2 اردبیل با هماهنگی اداره کل تعزیرات حکومتی ، ضد -پلیس اقتصادی فساد اقتصادی و پلیس آگاهی شهرستان نمین ، یک حکم قضایی در ورودی که برای تولید مقادیر زیادی ادویه جات با استفاده از مواد و رنگهای تقلبی مورد استفاده قرار گرفت ، اجرا شد.
وی از برداشت محصولات و پلمب این مکان خبر داد و گفت: متخلفان به محاکمه کشیده می شوند و کلیه محصولات با توافق مقامات از بین می رود.