پیمانکاران بومی اردبیل در اجرای طرح‌های عمرانی مشارکت دارند به گزارش کانال خبری ایران هاریکا در اخبار اردبیل  پیمانکاران بومی اردبیل در اجرای طرح‌های عمرانی مشارکت دارند , به گزارش هاریکا خبر، علی اسلامی شامگاه چهارشنبه در هشتمین جلسه شورای فنی استان ۱۴۰۰ در استانداری اردبیل اظهار داشت: ۴ کارگروه به عنوان زیرمجموعه شورای فنی […]

پیمانکاران بومی اردبیل در اجرای طرح‌های عمرانی مشارکت دارند

به گزارش کانال خبری ایران هاریکا در اخبار اردبیل  پیمانکاران بومی اردبیل در اجرای طرح‌های عمرانی مشارکت دارند , به گزارش هاریکا خبر، علی اسلامی شامگاه چهارشنبه در هشتمین جلسه شورای فنی استان ۱۴۰۰ در استانداری اردبیل اظهار داشت: ۴ کارگروه به عنوان زیرمجموعه شورای فنی عمل می کنند تا بتوانند بر اجرای پروژه های عمرانی و اقتصادی نظارت دقیق داشته باشند.
وی فعالیت کارگروه معاهده و ضوابط فنی را یادآور شد و تصریح کرد:پیمانکاران بومی اردبیل در اجرای طرح‌های عمرانی مشارکت دارند  این کارگروه با برگزاری ۲۳ جلسه و ۹۶ مصوبه در سال جاری توانست به وظایف اصلی خود عمل کند.
معاون فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل گفت: کارگروه نظارت با برگزاری ۴ جلسه و تصویب ۴۷ مصوبه توانست از ۳۷ پروژه عمرانی و زیربنایی در نقاط مختلف استان بازدید کند.

اسلامی فعالیت های کارگروه آموزش و ارتقای ضوابط فنی و عملکرد را یادآور شد و افزود: این کارگروه موفق به ارائه ۹ دوره آموزشی، تشکیل ۲ جلسه و اتخاذ ۸ مصوبه برای استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی در این زمینه شد.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود تاکید کرد: ۳۷۳ آموزش انجام دادیم که در مجموع ۲۵۳۲ ساعت آموزش توسط معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل و ۶ دوره آموزشی برای پیمانکاران با مشارکت انجام شد. ظرفیت ۸۲۲ نفر در ساعت
اسلامی ۵ جلسه کارگروه مواد و تجهیزات را با ۱۶ مصوبه ذکر کرد و افزود: کمیته فرعی این کارگروه کمیته کنترل آسفالت، بتن و استاندارد بود که در مجموع ۱۱ جلسه توسط این کمیته ها برگزار شد.
وی مصوبات شورای فنی شورا را ضروری دانست و اظهار داشت: در هشتمین جلسه شورای فنی شورا ۳۸ دستور جلسه پیشنهاد شد که طی آن ۱۵ مصوبه برگزار می شود تا در مجموع ۱۲۶ مصوبه در شورا نهایی شود. شورای فنی voiv
اسلامی در ادامه مشاهدات خود بیان کرد: تمامی مصوبات به منظور بسترسازی برای اجرای آن به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و حضور معاون عمرانی وزیر ساختمان، در گذشته ۵ جلسه تشکیل شد. ۵ ماه و ما سعی خواهیم کرد به سال آینده بچسبیم. ماه.وی افزود: در تلاش هستیم تا جلساتی را در محل پروژه و با بازدید اعضای هیئت فنی برای ارتقای کیفیت ساخت برگزار کنیم.
اسلامی گفت: کارگروه های شورای فنی بازدیدهای متعددی از پروژه های عمرانی اجرایی استان داشتند که گزارش این بازدیدها نیز به کمیسیون فنی ارائه شد.
وی موضوعات و موضوعات مختلف را در کمیته های بتن، هنجار و آسفالت با همکاری مهندسی-استاندارد، راه و شهرسازی مطرح کرد و افزود: در سال آینده ۱۰ دوره آموزشی برای پیمانکاران و شرکت های مشاور در نظر گرفته شده است و در کنار آن، خواهیم داشت. برگزاری هر ماه برای دستگاه های اجرایی
معاون فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل با بیان اینکه یک هزار و ۴۱۰ پیمانکار با ۲ هزار و ۲۹۴ پایگاه در شهرستان اردبیل مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد: ۳۷ شرکت مشاور مهندسی در حوزه و ۵۰۰ پیمانکار واقعی در حوزه عمران و مهندسی آب فعالیت می کنند. وکالت
اسلامی افزود: برای ۴۱۳ پیمانکار و ۱۵ شرکت مشاور گواهی صادر شده است و ۳۰ شرکت حقیقی نیز از این گواهی استفاده می کنند.
وی هزینه هر پایه گواهی را ۴۰۰ هزار جلد اعلام کرد و ادامه داد: این مبلغ به خزانه دولت واریز می شود.