صدور دفترچه بیمه سلامت متوقف شد مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل: 🔹بیمه‌شدگان با درج کد ملی و شماره همراه امکان مشاهده سوابق بیمه‌ای، سوابق درمانی و نیز تمدید اعتبار بیمه‌نامه را دارند. 🔹راه‌اندازی کد دستوری #۱۶۶۶* غیرحضوری محقق شده که در این راستا بیمه شده با شماره‌گیری آن می‌تواند از وضعیت بیمه خود مطلع شود. […]

صدور دفترچه بیمه سلامت متوقف شد

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل:
🔹بیمه‌شدگان با درج کد ملی و شماره همراه امکان مشاهده سوابق بیمه‌ای، سوابق درمانی و نیز تمدید اعتبار بیمه‌نامه را دارند.
🔹راه‌اندازی کد دستوری #۱۶۶۶* غیرحضوری محقق شده که در این راستا بیمه شده با شماره‌گیری آن می‌تواند از وضعیت بیمه خود مطلع شود.
🔹در خصوص فاقدین اعتبار بیمه روستاییان و عشایر نیز بیمه‌شدگان می‌توانند، پس از شماره گیری #۱۶۶۶* برای تمدید اعتبار به پیشخوان‌های طرف قرارداد یا سامانه غیرحضوری به آدرس https://bimehsalamatiranian.ir مراجعه کنند..

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل

🔹ارائه خدمات بیمه‌ای صرفاً برای بیمه درمانی معتبر امکان‌پذیر است و بیمه شده محترم، نظر به استقرار نسخه‌نویسی الکترونیکی در مراجعه به مطب و موسسات طرف قرارداد، کارت ملی جایگزین دفترچه کاغذی شده است./هاریکا خبر