شهردار سرعین و اردبیل نماینده شهرداری‌های استان دروزارت کشور شدند به گزارش کانال خبری ایران هاریکا در اخبار اردبیل  شهردار سرعین و اردبیل نماینده شهرداری‌های استان دروزارت کشور شدند , به گزارش خبرگزاری مهر، با رأی گیری در همایش شهرداران استان اردبیل، شهردار اردبیل در کنار شهردار سرعین در بین ۳۳ شهرداری استان به عنوان […]

شهردار سرعین و اردبیل نماینده شهرداری‌های استان دروزارت کشور شدند

به گزارش کانال خبری ایران هاریکا در اخبار اردبیل  شهردار سرعین و اردبیل نماینده شهرداری‌های استان دروزارت کشور شدند , به گزارش خبرگزاری مهر، با رأی گیری در همایش شهرداران استان اردبیل، شهردار اردبیل در کنار شهردار سرعین در بین ۳۳ شهرداری استان به عنوان نمایندگان شهرداری‌های استان اردبیل در وزارت کشور انتخاب شدند.
در این مجمع «محمود صفری» شهردار اردبیل و «صاحبعلی رام» شهردار سرعین به صورت مشترک به عنوان نمایندگان شهرداری‌های استان اردبیل در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزیده شدند

.