بناب نوسازی مدارس آموزش و پرورش
بازسازی و نوسازی ۱۵ مدرسه در شهرستان بناب ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

بازسازی و نوسازی ۱۵ مدرسه در شهرستان بناب

بازسازی و نوسازی ۱۵ مدرسه در شهرستان بناب به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب گفت: هم اکنون ۱۵ مدرسه شهرستان در حال نوسازی و بازسازی هستند که امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۱ شهرستان بناب فاقد مدارس فرسوده و تخریبی باشد.