۱۱ اکیپ گشت نظارتی انتخابات در اردبیل راه‌انداری شد به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرگزاری هاریکا، سید عبدالله طباطبایی با تاکید بر اهمیت برگزاری پرشور و سالم انتخابات، از راه اندازی ۱۱ اکیپ گشت نظارتی به منظور پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی خبر داد و اظهار کرد: پایبندی نامزدهای انتخاباتی بر قوانین […]

۱۱ اکیپ گشت نظارتی انتخابات در اردبیل راه‌انداری شد

به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرگزاری هاریکا، سید عبدالله طباطبایی با تاکید بر اهمیت برگزاری پرشور و سالم انتخابات، از راه اندازی ۱۱ اکیپ گشت نظارتی به منظور پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی خبر داد و اظهار کرد: پایبندی نامزدهای انتخاباتی بر قوانین و مقررات یکی از اصل‌های مهم انتخابات پیش رو است.
وی با تشریح برخی از تخلفات و جرایم انتخاباتی، استفاده از امکانات و تجهیزات دولتی به نفع و یا علیه یک فرد یا گروه خاص، تفرقه افکنی و اختلاف افکنی با پرداختن به موضوعات قوم گرایی و قبیله گرایی، تبلیغات خارج از موعد مقرر، تخریب و توهین به سایر نامزدهای انتخاباتی را از مهمترین جرایم انتخاباتی عنوان کرد و افزود: داوطلبان و هواداران آنها ملزم به پرهیز از این گونه اقدامات و تحرکات هستند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل همچنین ضمن اشاره به ظرفیت فضای مجازی در فراهم آوردن زمینه‌های مشارکت حداکثری بر لزوم رعایت اخلاق مداری در فضای مجازی تاکید کرد.
طباطبایی در پایان با اشاره به اینکه دستگاه قضائی استان تمام توان خود را در همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و نهادها به کار می‌بندد تا مشارکت حداکثری توأم با امنیت در این دوره از انتخابات رقم بخورد اظهار کرد: با هرگونه موارد تخلف که موجب تشویش افکار عمومی شود و موجب بر هم زدن نظم و امنیت گردد، قاطعانه و به شدت برخورد می‌شود.