پارس‌آباد – مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل گفت: با راه‌اندازی مجموعه فرهنگی خیرساز در روستای تکله، تعداد کتابخانه‌های عمومی و مشارکتی در استان به ۸۲ باب رسید.

پارس‌آباد – مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل گفت: با راه‌اندازی مجموعه فرهنگی خیرساز در روستای تکله، تعداد کتابخانه‌های عمومی و مشارکتی در استان به ۸۲ باب رسید.