پیکان و تراکتور امتیازات را تقسیم کردند به گزارش کانال خبری تبریز , دیدار تیم های فوتبال پیکان تهران و تراکتور تبریز با تساوی به پایان رسید.

پیکان و تراکتور امتیازات را تقسیم کردند

به گزارش کانال خبری تبریز , دیدار تیم های فوتبال پیکان تهران و تراکتور تبریز با
تساوی به پایان رسید.