اردبیل- مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: سالانه ۴۰ درصد مردم اردبیل تحت پوشش برنامه‌های مراقبتی پیشگیری از آسیب‌های اعتیاد قرار می‌گیرند.

اردبیل- مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: سالانه ۴۰ درصد مردم اردبیل تحت پوشش برنامه‌های مراقبتی پیشگیری از آسیب‌های اعتیاد قرار می‌گیرند.