سرعین- سرپرست فرمانداری شهرستان سرعین گفت: اجرای طرح‌های پیشنهادی سفر رئیس جمهور به استان اردبیل و در بخش شهرستان سرعین کلید خورد.

سرعین- سرپرست فرمانداری شهرستان سرعین گفت: اجرای طرح‌های پیشنهادی سفر رئیس جمهور به استان اردبیل و در بخش شهرستان سرعین کلید خورد.