مشگین‌شهر- برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با کامیون شامگاه بامداد جمعه در مشگین‌شهر جان پدر و پسر را گرفت.

مشگین‌شهر- برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با کامیون شامگاه بامداد جمعه در مشگین‌شهر جان پدر و پسر را گرفت.