پارک محله‌ای در تبریز به نام ملامحمد فضولی نامگذاری شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دبیر شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی کلانشهر تبریز از نامگذاری پارک محله‌ای واقع در شهرک سفیر امید به نام حکیم ملامحمد فضولی خبر داد.

پارک محله‌ای در تبریز به نام ملامحمد فضولی نامگذاری شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دبیر شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی کلانشهر
تبریز از نامگذاری پارک محله‌ای واقع در شهرک سفیر امید به نام حکیم
ملامحمد فضولی خبر داد.