اردبیل- رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی گفت: هنرواره‌های متعدد در سطح کشور با خلاقیت هنرمندان تحول کمی و کیفی پیدا خواهند کرد.

اردبیل- رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی گفت: هنرواره‌های متعدد در سطح کشور با خلاقیت هنرمندان تحول کمی و کیفی پیدا خواهند کرد.