همزمان با بزرگداشت روز حکیم نظامی، اختتامیه هنرواره ملی خوشنویسی «ایرانِ دل» با حضور رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رئیس حوزه هنری کشور در اردبیل برگزار شد.

همزمان با بزرگداشت روز حکیم نظامی، اختتامیه هنرواره ملی خوشنویسی «ایرانِ دل» با حضور رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رئیس حوزه هنری کشور در اردبیل برگزار شد.