اردبیل- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: برای ارتقا سطح خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای، نظارت ویژه‌ای بر عملکرد مجتمع‌ها انجام می‌شود.

اردبیل- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: برای ارتقا سطح خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای، نظارت ویژه‌ای بر عملکرد مجتمع‌ها انجام می‌شود.