نزاع دو برادر در میانه رنگ خون گرفت به گزارش کانال خبری تبریز , میانه- فرمانده انتظامی میانه گفت: نزاع دو برادر در میانه رنگ خون گرفت.

نزاع دو برادر در میانه رنگ خون گرفت

به گزارش کانال خبری تبریز , میانه- فرمانده انتظامی میانه گفت: نزاع دو برادر در
میانه رنگ خون گرفت.