نادر فرزانه در شورای اردبیل ۱۴۰۰ ثبت نام کرد در انتخابات شورای شهر ۱۴۰۰ با شما همراه خواهیم بود. کانال خبری اردبیل در نظر دارد به معرفی کاندیداهای احتمالی شورای شهر اردبیل در سال ۱۴۰۰ بپردازد. رزومه کاندیداهای احتمالی طبق اظهارات خودشان متعاقبا اعلام خواهد شد. شما هم میتوانید کاندیداهای احتمالی را به ما معرفی […]

نادر فرزانه در شورای اردبیل ۱۴۰۰ ثبت نام کرد

در انتخابات شورای شهر ۱۴۰۰ با شما همراه خواهیم بود.


کانال خبری اردبیل در نظر دارد به معرفی کاندیداهای احتمالی شورای شهر اردبیل در سال ۱۴۰۰ بپردازد.
رزومه کاندیداهای احتمالی طبق اظهارات خودشان متعاقبا اعلام خواهد شد.
شما هم میتوانید کاندیداهای احتمالی را به ما معرفی کنید