نادر فرزانه در شورای اردبیل ۱۴۰۰ ثبت نام کرد در انتخابات شورای شهر ۱۴۰۰ با شما همراه خواهیم بود. کانال خبری اردبیل در نظر دارد به معرفی کاندیداهای احتمالی شورای شهر اردبیل در سال ۱۴۰۰ بپردازد. رزومه کاندیداهای احتمالی طبق اظهارات خودشان متعاقبا اعلام خواهد شد. شما هم میتوانید کاندیداهای احتمالی را به ما معرفی […]

نادر فرزانه در شورای اردبیل 1400 ثبت نام کرد

در انتخابات شورای شهر 1400 با شما همراه خواهیم بود.


کانال خبری اردبیل در نظر دارد به معرفی کاندیداهای احتمالی شورای شهر اردبیل در سال 1400 بپردازد.
رزومه کاندیداهای احتمالی طبق اظهارات خودشان متعاقبا اعلام خواهد شد.
شما هم میتوانید کاندیداهای احتمالی را به ما معرفی کنید