میزان بارش‌های آذربایجان‌شرقی در سال آبی جاری از ۲۰۳میلی‌متر گذشت به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: با احتساب ۱۶.۶ میلی‌متر بارش در هفت روز گذشته، میزان بارندگی‌ها در سال آبی جاری در استان به ۲۰۳.۴ میلی‌متر رسید.

میزان بارش‌های آذربایجان‌شرقی در سال آبی جاری از ۲۰۳میلی‌متر گذشت

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: با احتساب
۱۶.۶ میلی‌متر بارش در هفت روز گذشته، میزان بارندگی‌ها در سال آبی
جاری در استان به ۲۰۳.۴ میلی‌متر رسید.