مناطق آزاد شریک تجاری سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان هستند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: مناطق آزاد شریک تجاری سرمایه گذاران، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی هستند.

مناطق آزاد شریک تجاری سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان هستند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی کشور گفت: مناطق آزاد شریک تجاری سرمایه گذاران، تولید
کنندگان و فعالان اقتصادی هستند.