مقابل سایپا بدشانس بودیم/ می‌توانستیم پیروز شویم به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرمربی تیم ماشین سازی تبریز گفت: مقابل سایپا بدشانس بودیم و اگر توپ مان به تیرک دروازه آنها نمی خورد و گل می شد شرایط بازی تغییر می کرد.

مقابل سایپا بدشانس بودیم/ می‌توانستیم پیروز شویم

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرمربی تیم ماشین سازی تبریز گفت: مقابل سایپا
بدشانس بودیم و اگر توپ مان به تیرک دروازه آنها نمی خورد و گل می شد
شرایط بازی تغییر می کرد.