مشگین‌شهر- نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی حق پنهان کردن خلأها و کمبودها را در حوزه‌های مختلف ندارند.

مشگین‌شهر- نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی حق پنهان کردن خلأها و کمبودها را در حوزه‌های مختلف ندارند.