اردبیل-معاون حمل‌ و نقل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: بنا به مصوبات کمیته خدمات حمل و نقل عمومی قیمت بلیط ناوگان‌های حمل و نقل عمومی اردبیل در نوروز پیش رو افزایش نمی‌یابد.

اردبیل-معاون حمل‌ و نقل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: بنا به مصوبات کمیته خدمات حمل و نقل عمومی قیمت بلیط ناوگان‌های حمل و نقل عمومی اردبیل در نوروز پیش رو افزایش نمی‌یابد.