نمین ـ امام جمعه شهرستان نمین گفت: این روزها باید در خرید و فروش اقلام ضروری رعایت حال مردم اولویت باشد تا خداوند نعمت های خود را در زندگی ها جاری کند.

نمین ـ امام جمعه شهرستان نمین گفت: این روزها باید در خرید و فروش اقلام ضروری رعایت حال مردم اولویت باشد تا خداوند نعمت های خود را در زندگی ها جاری کند.