ضرورت تمرکز حساب‌های بانکی معادن آذربایجان شرقی در داخل استان به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی بر ضرورت تمرکز حساب‌های بانکی معادن و شرکت‌های آذربایجان شرقی در داخل استان تاکید کرد.

ضرورت تمرکز حساب‌های بانکی معادن آذربایجان شرقی در داخل استان

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی بر ضرورت تمرکز حساب‌های
بانکی معادن و شرکت‌های آذربایجان شرقی در داخل استان تاکید
کرد.