اردبیل- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: سالانه ۳ هزار هکتار از باغات استان اردبیل اصلاح و با گونه‌های جدید جایگزین می‌شود.

اردبیل- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: سالانه ۳ هزار هکتار از باغات استان اردبیل اصلاح و با گونه‌های جدید جایگزین می‌شود.