مشگین‌شهر – سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در مذاکره با آمریکا به هیچ وجه زیر بار توافق بد نمی‌رویم و به دنبال احقاق حقوق مسلم ملت ایران هستیم.

مشگین‌شهر – سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در مذاکره با آمریکا به هیچ وجه زیر بار توافق بد نمی‌رویم و به دنبال احقاق حقوق مسلم ملت ایران هستیم.